√ Doa Qunut Beserta Jenis Kebaikan dan Keagungannya

Doa Qunut Beserta Jenis, Kebaikan dan Keagungannya

Umat Islam tentu saja sudah tidak asing lagi dengan bacaan doa qunut. Qunut merupakan salah satu bacaan dalam sholat. Doa ini biasanya dibaca pada sholat subuh maupun sholat witir.

Namun ada juga yang mengamalkannya di luar sholat.

Meskipun bacaan doa ini sudah tidak asing lagi, namun masih terdapat banyak orang yang belum memahaminya baik dalam hal tata cara, maupun manfaat dari membaca qunut.

Berbicara tentang qunut, diambil dari ilmu fiqih terbagi menjadi tiga macam.


Jenis-Jenis Qunut


dutaislam.com

Yang pertama adalah qunut Subuh. Yakni doa qunut yang dibaca pada rakaat kedua shalat subuh sebelum sujud.

Doa qunut inilah yang paling populer atau banyak dikenal masyarakat. Meskipun terdapat segolongan umat yang tidak menggunakan doa ini ketika sholat subuh.

Kedua adalah Doa Qunut Witir, yaitu dibaca pada saat melakukan sholat witir.

Sedangkan yang ketiga adalah Qunut Nazilah yang dibaca saat mengalami musibah, baik musibah ringan atau musibah besar yang dapat berupa bencana, perang, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya membaca Doa Qunut Nazilah harus dibaca pada setiap sholat fardhu, ketika terpapar bencana tersebut.

Sesungguhnya setiap ajaran Islam kepada umatnya di muka bumi ini akan selalu terdapat rahasia yang tersimpan.

Dan Allah SWT tidak akan menciptakan segala sesuatu tanpa ada manfaatnya. Dimana setiap rahasia dibalik ajaran-ajaran tersebut adalah untuk kebaikan umat itu sendiri.


Rahasia yang Terkandung di Balik Doa Qunut


plus.kapanlagi.com

Maka berikut ini terdapat beberapa rahasia dari doa qunut yang penting bagi kehidupan, diantaranya yaitu:

1. Berisi permohonan mengenai petunjuk dan hidayah dari Allah SWT

Permohonan dan petunjuk ini terdapat pada awal bacaan qunut, yang dimaksudkan adalah agar umat dalam membedakan antara yang haq (baik) dan yang batil (buruk) dalam menjalani kehidupan.

Sebab ketika hati sudah terbuka dan mendapatkan petunjuk maka menjadi awal dari segala amal kebaikan dalam diri seseorang mengalir.

2. Berisi permohonan menjadikan Allah SWT sebagai wali kita

Sejatinya Allah SWT senantiasa menjadi wali bagi siapapun yang Ia kehendaki. Akan tetapi tidaklah semua orang dapat diperlakukan selayaknya seorang wali.

Sehingga, untuk itu kita harus senantiasa memohon kepada-Nya. Tentu saja agar Allah SWT semakin mengasihi dan menyayangi kita.

3. Berisi permohonan terhadap keselamatan hidup

id.wikipedia.org

Makna keselamatan hidup yang bisa diperoleh dari doa qunut ini tidak hanya keselamatan secara jasmani. Namun juga keselamatan terhadap sikap dan rohani yang buruk.

Dengan tujuan agar di akhirat kelak, kita dapat selamat dari ancaman siksa dan mendapat keberkahan serta nikmatnya.

4. Berisi tentang pujian kepada Allah SWT bahwa Dia yang Maha Tinggi dan Mulia

Doa qunut juga mengandung rahasia bahwa hanya Allah SWT merupakan dzat yang Maha Tinggi dan Mulia.

Dengan kesadaran yang seperti itu, sudah selayaknya kita memberikan pujian terbaik kepada-Nya serta senantiasa untuk takut dan tunduk.

5. Berisi tentang bentuk kepasrahan semata kepada Allah SWT

Memasrahkan diri kepada Allah SWT adalah sebagai bentuk penghormatan kepada-Nya, sebagaimana kita adalah makhluk yang harus tunduk.

Sehingga dalam setiap permasalahan yang harus dihadapi, maka hanya kepada Allah SWT lah kita kembali untuk mengadu dan meminta. Sebab hanya Allah SWT yang mampu memberi pertolongan.

Setelah mengetahui rahasia yang terkandung dalam bacaan qunut, yang mampu menambah khazanah keilmuan kita, dan memberikan pemahaman bahwa selalu ada hikmah dan manfaat yang bisa dipetik dari amalan tersebut ketika dilakukan dengan benar.

Yang menjadi salah satu faktornya adalah karena dalam doa terdapat permohonan-permohonan kebaikan. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak diamalkan.

Keyword: Doa Qunut

Leave a Reply